Pionierswerk op gebied van CO2 vervoer

Posted by in At sea

Naast het traditionele gasvervoer is de rederij al enige tijd bezig met CO2, bedrijven een kleine CO2 tanker voor de voedingsindustrie maar er is meer. Samen met andere bedrijven, havenbedrijf en overheid in het zogenaamde Rotterdam Climate Initiative word gewerkt aan een Liquid Logistics Shipping Concept (LLSC) om CO2 van bedrijven op te vangen, tijdelijk op te slaan en per schip naar lege of verreweg lege olievelden in de Noordzee te vervoeren voor opslag op de lange termijn. Een schip bied meer flexibiliteit en geniet daarom de voorkeur.

Het schip kan zonder tussenkomst van een offshore platvorm het vloeibare CO2 in de boorputten injecteren. Door de verhoogde druk als gevolg daarvan word het winnen van de resterende olie ook weer rendabel en mogelijk.

Anthony Veder begeeft zich met dit project op deels onbekend gebied. CO2 is het enige gas dat gekoeld en onder druk vervoert dient te worden. Daar is al ervaring mee opgedaan met de bestaande Coral Carbonic maar natuurlijk op veel kleinere schaal. Ook zal het nieuw te bouwen schip moeten voorzien in Dynamic Positioning en andere offshore spcifieke vraagstukken wat ook weer bijzondere eisen voor de bemanning met zich mee brengt. Het doel is met onder andere het LLSC tot 2020 de CO2 emmissie van de haven Rotterdam met 50% terug te dringen t.o.v. de waarden van 1990. Eventueel kan de kennis in een later stadium geexporteerd worden naar andere delen van de wereld.

{artcolorbox theme=”3″ transition=”fade” previewWidth=”120″ previewHeight=”72″ sort=”asc” slideshow=”false” path=”images/stories/carbon”/}

Meer informatie op www.co2-shipping.com